Kontakt

Zajednica Tehničke Kulture Splitsko Dalmatinske Županije
Adresa: Varaždinska 53, 21000 Split
Telefon: 091 619 73 03
E-mail: ztksdz@gmail.com